Czym jest Manager Firmy?

Jest to kompleksowy system, aplikacja do zarządzania mikro i małymi firmami usługowymi, takimi jak:

 • Kioski
 • Sklepy mało powierzchniowe
 • Małe i średnie lokale gastronomiczne
 • Hostele.

Jakie formy zarządzania system oferuje?

System zarządzania Manager Firmy składa się z trzech podstawowych grup elementów:

 •  Zaplecza magazynowego
 •  Księgowości
 •  Kadr

W skład każdej grupy wchodzi kilka modułów pełniących określoną funkcję. Ich układ przedstawia poniższe zestawienie. >> Ten link << przedstawia ekran startowy z wymienionymi poniżej ikonami modułów.

Zaplecze magazynowe

Asortyment

Magazyn

Wydania i Przyjęcia magazynowe

Terminy przydatności

Zamówienia

Inwentaryzacja

Księgowość

Kontrahenci

Archiwum dokumentów

Raporty

Płatności

Faktury firmowe

Kadry

Pracownicy

Umowy

Harmonogram pracy

Rozliczenia

Jak działa aplikacja?

Do poprawnego działania aplikacji wystarczy co najmniej tablet, a dla wygody pracy z dużą ilością danych system można uruchomić na komputerze stacjonarnym czy laptopie (co nie wyklucza jednoczesnego korzystania z systemu na tablecie)

Prawidłową lub też polecaną konfiguracją jest:

Komputer stacjonarny

Przeznaczony na serwer jak i miejsce podstawowego zarządzania (terminal)

Tablet

Zastosowanie do pracy z klientem, jako terminal kasowy

Smartphone

Rozszerzający możliwości systemu o tzw. kolektor danych.


System umożliwia pracę wielu osobom jednocześnie, więc jeden komputer, czy też tablet i smartphone nie są opcjami minimalnymi.

Czy do działania systemu wymagane jest połączenie internetowe?

Oczywiście nie. System można „zamknąć” w jednym urządzeniu, np. tablecie (bez obsługi sieci GSM/LTE).

Opcji konfiguracji jest wiele i wszystko zależy od tego, jak bardzo firma jest rozbudowana oraz jakim stopniem bezpieczeństwa chcemy dysponować – im bardziej rozbudowana infrastruktura firmy, tym większe nakłady związane z bezpieczeństwem przepływy informacji między serwerem głównym a terminalami.

KONFIGURACJA #1

Cała firma mieści się w lokalu usługowym, tj. biuro, magazyn, miejsce obsługi klienta i tylko tam chcemy pracować to system można „zamknąć” w sieci lokalnej bez dostępu do Internetu.

Jednak opcja z Internetem pozwoli na pełną obsługę kontrahentów.

KONFIGURACJA #2

Firma składa się z osobnego biura i sklepu, a dodatkowo chcemy wykonywać swoją pracę poza miejscem pracy, wtedy konfigurację można przedstawić następująco:

 • system instalowany jest na serwerze, np. sklepie z ustawionym trybem pracy w Internecie
 • osprzęt do obsługi klienta zamknięty jest w sieci lokalnej z dostępem do Internetu
 • z domu łączymy się ze sklepem, gdzie zainstalowany jest serwer z systemem.

KONFIGURACJA #3

Firma składa się z biura i kilku sklepów:

 • system instalowany jest na zewnętrznym serwerze (tzw. usługa hostingowa WWW)
 • osprzęt do obsługi klienta w każdym sklepie zamknięty jest w sieci lokalnej z dostępem do Internetu (łączy się z serwerem hostingowym)
 • biuro ma dostęp do Internetu i łączy się z serwerem hostingowym.