Czym jest eRTH?

eRTH.png

eRTH, skrót od Elektroniczny Rejestr Transakcji Handlowych.

Aplikacja pierwotnie stworzona na potrzeby prowadzenia ewidencji operacji wykonywanych na sejfie. Obecnie przemianowana na rejestr transakcji handlowych, inaczej mówiąc Księgi Przychodów i Rozchodów.

Co oferuje aplikacja?

Możliwości aplikacji pozwalają na prowadzenie rejestru dla kilku jednostek organizacyjnych (pierwotnie, dla kilku sklepów) przez grupę osób do tego upoważnionych z opcją ustawienia praw dostępu dla każdej z osób.

Każda jednostka jest traktowana indywidualnie pod kątem prowadzenia rejestru, jak i listy operacji (kontrahentów).

Pozwala rejestrować operacje gotówkowe, przelewowe (oferując zdefiniowanie kilku kont bankowych) oraz operacje kasowe.

Prowadzenie dziennika płatności odroczonych.

Wgląd w pełny rejestr transakcji oraz dziennik płatności odroczonych, z oznaczeniem kierunku przepływu transakcji (wpłata, wypłata), terminu płatności (dla płatności odroczonych).

Administracja systemem jest zintegrowana z aplikacją i pozwala na tworzenie użytkowników systemu, udzielanie im praw dostępu, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz kontami bankowymi.

Aplikacja jest przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych takich jak tablet i smartphone.

Czy do pracy na aplikacji wymagany jest dostęp do internetu?

Nie. Aplikację można zainstalować na urządzeniu (laptopie, tablecie lub smartphonie) wraz z serwerem Apache/PHP/MySQL. W takiej konfiguracji jest niezależną aplikacją, choć po odpowiednim skonfigurowaniu serwera, można mieć dostęp w ramach usługi współdzielenia połączenia lokalnego, jakie oferują systemy Windows/Linux/Android/iOS.

Aplikację można "zamknąć" też lokalnie - w sieci bez dostępu do internetu. Taka konfiguracja wymaga, aby jedno z urządzeń w sieci lokalnej było serwerem usług Apache/PHP/MySQL, a reszta po prostu łączy się z nim przez przeglądarkę internetową.

Istnieje też możliwość wykupu konta na naszym serwerze VPS. Opcja ta daje możliwość dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca na ziemi (gdzie tylko jest dostęp do internetu) z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Jednocześnie umożliwia nam szybką interwencję w przypadku błędów aplikacji, czy też możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika końcowego (czyli Ciebie).