Data wdrożenia:

czerwiec 2017

Aplikacja EXCEL

Miejsce:

Sklep spożywczy


Raport Kasowy to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków dokonywanych bezpośrednio z kasy fiskalnej na potrzeby inne niż obsługa klienta sklepu, np. płatność za fakturę, zaliczki dla pracowników, wypłaty limitu kasowego, wpłaty bilonu, itp.

Zestawienie to prowadzone było na komputerze, jednak proces jego realizacji był nieefektywny. Wprowadzanie informacji odbywało się raz w miesiącu, co przy nie skorelowaniu dat przekazania faktur do księgowego powodowało luki w raporcie.

Pierwszym krokiem, było usystematyzowanie procesu wprowadzania danych do raportu i stworzenie prostej aplikacji, która by to umożliwiła.

Aplikacja Raport Kasowy.

Początkowo konstrukcja aplikacji była prosta. Składała się z dwóch arkuszy stworzonych w Office Excel i wykorzystywała Visual Basic for Excel.

Pierwszy z arkuszy był definicją firm (kontrahentów) których można było dodawać do raportu.

Lista firm/kontrahentów
Lista firm i kontrahentów

Drugi, był podzielony na dwa obszary. Główny, stanowiący listę wprowadzonych pozycji oraz otwieranego panela na którym definiowało się informacje dla nowej pozycji raportu.

Ekran startowy
Ekran startowy
Dodawanie nowej pozycji raportu
Dodawanie nowej pozycji raportu

Powyższe "zrzuty" przedstawiają aplikację już rozwiniętą, jednak jej podstawowy wygląd jest dokładnie taki sam od początku jej istnienia.


Wraz z użytkowaniem aplikacji przybyło kilka dodatkowych arkuszy pozwalających między innymi na:

Zarządzanie płatnościami odroczonymi
Płatności odroczone
Proste zarządzanie sejfem sklepu
Sejf
Tworzenie raportu kasowego w/g. wybranych kryteriów wraz z definicją jego układu
Generowanie raportu

Aplikacja zyskała również podsumowania o istotnych elementach związanych z Raportem Kasowym. W ich skład wchodziły:

Raport - Zestawienie wydatków w/g przeznaczenia
Raport zestawienie wydatków wg przeznaczenia
Raport miesięczny wydatków
Raport miesięczny wydatków
Raport - Miesięczne zestawienie płatności odroczonych
Raport płatności
Raport zadłużenia
Raport zadłużenia

Jak widać z prostego arkusza zbierającego informacje o wypłatach z kasy, zrobiła się poczciwa aplikacja. Wszystko na potrzeby ujednolicenia wprowadzanych informacji do systemu, efektywności oraz szybkiego wglądu w stan finansowy.

Aplikacja ewoluowała w kilka nieco różniących się od siebie wersji na potrzeby innych sklepów.

W ostateczności została napisana od nowa i występuje teraz jako projekt ERTH, czyli Elektroniczny Rejestr Transakcji Handlowych.
Pełni podstawowe funkcje aplikacji Excel-owej jednak jest oparta o technologię WEB, co daje dużą przewagę nad wcześniejszym rozwiązaniem. Choćby bezpieczeństwo oraz pozwala na pracę kilku osób.

Więcej na temat projektu >> tutaj <<