Czym jest eRTH?

eRTH.png

eRTH - Elektroniczny Rejestr Transakcji Handlowych.

Aplikacja pierwotnie stworzona na potrzeby prowadzenia ewidencji operacji wykonywanych na sejfie. Obecnie przemianowana na rejestr transakcji handlowych, inaczej mówiąc Księgi Przychodów i Rozchodów.

HTML5CSS3JavaScriptPHPMySQL

Co oferuje aplikacja?

Możliwości aplikacji pozwalają na prowadzenie rejestru dla kilku jednostek organizacyjnych (pierwotnie, dla kilku sklepów) przez grupę osób do tego upoważnionych z opcją ustawienia praw dostępu dla każdej z osób.

Każda jednostka jest traktowana indywidualnie pod kątem prowadzenia rejestru, jak i listy operacji (kontrahentów).

Pozwala rejestrować operacje gotówkowe, przelewowe (oferując zdefiniowanie kilku kont bankowych) oraz operacje kasowe.

Prowadzenie dziennika płatności odroczonych.

Wgląd w pełny rejestr transakcji oraz dziennik płatności odroczonych, z oznaczeniem kierunku przepływu transakcji (wpłata, wypłata), terminu płatności (dla płatności odroczonych).

Administracja systemem jest zintegrowana z aplikacją i pozwala na tworzenie użytkowników systemu, udzielanie im praw dostępu, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz kontami bankowymi.

Aplikacja jest przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych takich jak tablet i smartphone.

Czy do pracy na aplikacji wymagany jest dostęp do internetu?

Nie. Aplikację można zainstalować na urządzeniu (laptopie, tablecie lub smartphonie) wraz z serwerem Apache/PHP/MySQL. W takiej konfiguracji jest niezależną aplikacją, choć po odpowiednim skonfigurowaniu serwera, można mieć dostęp w ramach usługi współdzielenia połączenia lokalnego, jakie oferują systemy Windows/Linux/Android/iOS.

Aplikację można "zamknąć" też lokalnie - w sieci bez dostępu do internetu. Taka konfiguracja wymaga, aby jedno z urządzeń w sieci lokalnej było serwerem usług Apache/PHP/MySQL, a reszta po prostu łączy się z nim przez przeglądarkę internetową.

Istnieje też możliwość wykupu konta na naszym serwerze VPS. Opcja ta daje możliwość dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca na ziemi (gdzie tylko jest dostęp do internetu) z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Jednocześnie umożliwia nam szybką interwencję w przypadku błędów aplikacji, czy też możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika końcowego (czyli Ciebie).